User Tools

Site Tools


investigation:characters:iqtech
To prevent vandalism, unregistered users cannot edit this wiki. If you would like to contribute, please create an account.

Media Manager

Media Files

Files in investigation:other

File

Date:
2014/01/14 00:06
Filename:
vidropneworlean02.jpg
Caption:
ASCII JKJK'ª<—ûÜÚ"ƒè0ÿÿü_!ƖÑ ‘št£K:ÿÿA"2¼ÿÿÉbáÿÿtöÿÿùáþÿ“'‚™ r™ qfR™ qU‚™ ‚™ ‚™ ‚™ ‚™ ‚™ ‚™ ‚™ qUqUqU‚™ ‚™ qfqf‚™ r™ ‚™ qf‚™ ‚™ ‚™ ‚™ ™ qUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqfqfqfqfqfqfqfqfqfqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqfqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqfqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqfqfqfqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqU㧜 :þÿA]Y!ûÿ¹–Y!ûÿ¹–Y!ûÿ¹–Y!ûÿ¹–Y!ûÿ¹–FAFAŒ3rFAFAþþâÿÿþÛÝôr,àO*¤™/"hvÏ0@sö)TckrþýÿÿFAFA®®®®Fè0þ ÿÿÿ)º © R -/%äÿÿÿp'Rÿÿÿÿô ÿÿÿè^PCL1643175 CALD13QSGF01OA CRC1F
Format:
JPEG
Size:
1MB
Width:
4128
Height:
2322
Camera:
SAMSUNG SAMSUNG-SM-N900A
References for:
vi
investigation/characters/iqtech.txt · Last modified: 2016/06/18 21:20 (external edit)