User Tools

Site Tools


investigation:characters:iqtech
To prevent vandalism, unregistered users cannot edit this wiki. If you would like to contribute, please create an account.

Media Manager

Media Files

Files in events:recursion

File

Date:
2016/06/18 21:19
Filename:
dice2014.jpg
Caption:
ø;_Rj(4xV4xV4xV4`ÜÔ#è_ ÿÿ;A „ýýCALZKFI07Cur.ZKFJ03CML018001001509FD120109010B010D010D01240967ï2pë&TUNAÐRJ 81qkK’â[ÿÿÓaÛÿÿ$I{Ûÿÿ€ Saÿÿ-‘FLFLSVN# g ®ÐRJãã ˜ R ­h +þ¢ùÿ  8JKJK  ýý˜tcœÂ B…RJÙ.1r81qkK’â[ÿÿÓaÛÿÿ$I{Ûÿÿ€ Saÿÿ-‘JKJKˆˆ™ ™ ™ ™ ™ €™ `™ ‘’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ˆ™ €™ €™ €™ ™ ™ ™ ‘’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ˆ€™ ™ ™ ™ ™ ™ ‚™ ‘‘‘’™ ’™ ’™ ’™ ’™ €™ €™ ™ €™ p™ ™ ™ ™ €™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ™ ™ ™ €™ €™ €™ ™ €™ ™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ™ qU™ ™ ™ €™ ™ ™ ‚™ ’™ ’™ ’™ ’™ ‘‘’™ Pp™ ™ ™ ‚™ €™ €™ €™ ™ ’™ €™ ’™ ’™ ‘‘’™ Q3`™ ™ ™ ‚™ ‚™ p™ ™ ™ ’™ ™ ‚™ ’™ ’™ ’™ ’™ `™ `™ p™ ™ ™ ‚™ p™ ™ €™ ‘™ ‚™ ’™ ’™ ’™ ’™ ™ ™ p™ p™ ™ p™ qU™ €™ ‘‘’™ ’™ ‘‘‘€™ €™ €™ €™ ™ ™ ™ €™ ™ ’™ ’™ ’™ ‘‘‘ˆ’™ "€™ ™ €™ ™ €™ "p™ ‘’™ ’™ ‘‘‘’™ ’™ ’™ ’™ ™ ™ ’™ €™ ‘‘’™ ’™ ’™ ’™ ‘‘’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ €™ ‘’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ‘’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ""’™ ’™ ’™ ’™ "’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ""’™ ’™ ’™ ’™ "JKJKc(ûÿ°mÐVÿÿnmU1iÞâø’þ. ,rí. >rí. >rí. >rýAFAF¯+£@¯/Ž)”ýû”'…yy¯Ny"TÌZ ßTZD;Žy;ATyy˜[\˜Ýó¼ç³& Î UJμ⾾·ŒN·šá°š°%GÕ©%Ԟ©*P0©%0:©*‚,            AFAF ZK©AFAFäÞ°ô€  X ¤xR¼)Þ)Þss\&ºÆ³6n’”–˜ÎŠFߛWðÞ¼šoÁ41ÿ @½³´
Format:
JPEG
Size:
76KB
Width:
426
Height:
568
References for:
dice2014
investigation/characters/iqtech.txt · Last modified: 2016/06/18 21:20 (external edit)